top of page

Personopplysninger

Selger er behandlingsansarlig for innsamlede personopplysninger, Selger kan kun etter personopplysningsloven innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene i avtalen, med mindre kjøperen har samtykket til at informasjonen kan brukes til noe annet.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom dette er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre en avtale med kjøper. Det samme gjelder ved lovbestemte tilfeller.

Salgsbetingelser

Generelt

Service

bottom of page