top of page

Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet i henhold til angrerettsloven.

Dette gjelder ikke dersom avtalen er unntatt fra angrerett.

Kjøperen må gi beskjed til selger om hen ønsker å bruke angreretten.

 Dette må skje innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen blir forlenget til nærmeste virkedag. Når kjøperen har rett til å benytte seg av angreretten så vil kjøperen få tilsendt et angreskjema i papirformat eller på e- post av selgeren.

Angrefristen begynner å løpe, ved kjøp av enkeltstående

varer til angrefristen løpe fra

dagen etter kjøper har mottatt varen. 

Tar kjøper i bruk angreretten må hen levere varen tilbake til selger innen rimelig tid og senest 14 dager etter kjøper har informert om at hen ønsker å benytte seg av angreretten.

Kjøper skal dekke kostnadene som inngår ved å returnere varen.

Angreretten faller ikke bort dersom kjøper ønsker å prøve varen på en forsvarlig måte for å fastslå dens funksjon og egenskaper. Om prøvingen av varen går utover det som er forsvarlig eller nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell nedsatt verdi på varen. 

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold. Når kjøperen har levert tilbake varen, blir den sjekket for eventuelle skader og deretter vil kjøpesummen overført til kjøper innen 7 dager fra varen er levert tilbake.

Salgsbetingelser

Generelt

Service

bottom of page