top of page

Reklamasjon og mangel på vare

Reklamasjon.

Ditt kjøp er omfattet av det norske forbrukerkjøpsloven. Det betyr at du enten kan få en mangelfull vare reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen, inntil 2 år eller 5 år etter at kjøpet er gjennomført, avhengig av hvor lenge varen er forventet å vare ved normal bruk. Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadegjørende atferd.

Vi anbefaler at du reklamerer så raskt som mulig, og innen 2 måneder etter at feilen ble oppdaget eller burde bli oppdaget. Du kan reklamere ved å kontakte vår kundeservice på  på  e-post: post@lises-mobler.no

 

For at vi skal kunne vurdere din reklamasjon vil vi be deg

om følgende:

  1. - Kvittering av varen

  2. - Bilder av skaden/feilen samt hele produktet

  3. - Beskrivelse av hvordan skaden eller defekten er oppstått.

 

Når vi har mottatt alle opplysningene, behandler vi reklamasjonen så raskt som mulig. Du vil motta en mail om at reklamasjonen er mottatt innen 2 virkedager. 

 

                                              Mangel på vare

 Hvis det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

i følge kjøpsloven: 

- holde kjøpesummen tilbake etter § 28

- velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§    29 og 30

- kreve prisavslag etter § 31

- kreve heving etter § 32

- kreve erstatning etter § 33.

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

                                                  Konfliktløsing

Ved uoverensstemmelse og ikke en minnelig løsning oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak fattet av Forbrukerklageutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.

 

Salgsbetingelser

Generelt

Service

bottom of page